Selasa, 03 April 2012

bahasa s.u.n.d.a^^


USAHA KURING PIKEUN LULUS UJIAN

ujian nyaéta hiji prosés kanaékan diri dina sagala hal , boh dina atikan boh kahirupan , dina kahirupan urang bisa diajar ti sagala rupa pangalaman hirup jelema anu leuwih boga pangalaman atawa bisa ogé urang diajar kalayan ngeunteung diri ka mangsa katukang. tingkat akhlak sarta iman urang di hareupeun Alloh SWT nyaéta ukuran pasti anu urang piboga sarta luyu jeung kanyataan. lamun ujian dina kahirupan diujikan saban waktu, séjén hal na kalayan ujian atikan.

ujian atikan di bikeun luyu kalayan tingkatannya , dipigawé dina wayah anu geus di tetapkan sarta dumasar jeung élmu anu geus dibikeun. élmu anu dibikeun bisa mangrupa lisan atawa tulisan. kalayan ngaliwatan ujian anu dibikeun urang bisa nuluykeun tingkatan atikan kejenjang anu leuwih luhur.

dina nyiapkeun diri pikeun nyanghareupan ujian , loba anu kudu di persiapkan sajaba mental anu kuat , ogé kematangan élmu anu ditampa salila ieu kudu di siapkeun. loba hal yanng bisa dipigawé. bisa mangrupa latihan atawa maca balik kabéh anu geus di béré.

élmu anu geus di bikeun bisa dijieun jadi hiji rangkuman leutik anu bisa dibawa kamamana pikeun nga gampang keun prosés pematangan. sajaba ti éta , rangkuman leutik bisa nyieun urang leuwih gancang hafal alatan urang nulis deui naon anu urang baca sarta urang déngé luyu jeung pamahaman sorangan atawa jeung basa singget anu gampang di mengerti.

kawas carita di handapeun ieu:

Ayu nyaéta siswi SMP nagari 70 Bandung anu singer , Ayu bisa ngajalanan ujian sakolana kalayan lancar sarta meunangkeun peunteun anu nyugemakeun tanpa ngurangan wayah reureuh , ibadah , sarta ulinna. manéhna sok mengulang kabéh anu geus manéhna pelajari di sakola dina jero peuting saméméh manéhna saré. manéhna sok mecakan nulis balik kabéh anu geus manéhna peroleh. manéhna nyieun rangkuman di jero buku anu béda pikeun saban palajaran. manéhna nyatet sagala hal anu penting sarta anu sok di deui ku guruna di kelas. komo manéhna sok mecakan nulis saban kecap kecap penting anu di bicarakan ku guruna. nepi ka saban baris ngalaksanakeun ujian manéhna ngan cukup muka rangkumanana pikeun dibaca balik. manéhna ogé henteu poho pikeun sok berdoa sarta me ménta kelancaran dina unggal ujian na ka Alloh SWT.

ieu ngabuktikeun yén singer henteu kudu timbul karna manéhna sok diajar saban poé sarta ninggalkeun ibadah sarta reureuhna. tapi singer timbul alatan ayana kecerdasan dina nyieun diajar jadi leih gampang sarta efisien , ku kituna moal kungsi kapopohokeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar